Kasık fıtığı, en sık görülen fıtık türlerinden biridir. Kasık bölgesinde bulunan kanallar, bazı insanlarda doğuştan gelen bazılarında ise sonradan ortaya çıkan sebeplerle zayıf bir yapıda olabilir. Zayıf yapıda olan kanallar organların, bulundukları konumdan dışarı doğru sarkmasına yol açar. Kasık fıtığı olarak adlandırılan bu durumun en bariz belirtilerinin başında şişlik gelir. Bazı hastalarda şişlikle beraber ağrı da ortaya çıkar.

Kasık fıtığının oluşum yerlerine göre farklı türlerinden bahsetmek mümkündür. Direkt inguinal herni, indirekt inguinal herni, femoral herni gibi üç adet fıtık türü vardır. Direkt inguinal herni, iki taraflıdır ve karın duvarını geçerek oluşur. Indirekt inguinal herni, inguinal kanaldan geçerek ortaya çıkan bir fıtık türüdür. Femoral ring adı verilen açıklıktan geçerek oluşanlar ise femoral herni ismiyle anılır. Bu türün kadınlarda görülme sıklığı daha fazladır.

Kasık Fıtığı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kasık fıtığı ameliyatı sırasında yama adı verilen cerrahi malzeme kullanılır. Açık operasyonlarda yama, fasya dokusu üzerine yerleştirilirken kapalı operasyonlarda karın içi dokusuna uygulanır. Operasyon sonrasında hastanın konforu açısından karın içerisine yerleştirilen yama daha avantajlıdır. Fasya dokusu üzerine yerleştirilen yamada; hasta öksürdüğünde, ıkındığında, ağır kaldırdığında yırtılma ya da kayma meydana gelebilir. Bu nedenle kapalı kasık fıtığı ameliyatı hasta açısından çok daha avantajlıdır.

Açık ve Kapalı Kasık Fıtığı Ameliyatı Arasındaki Farklar

Açık ve kapalı kasık fıtığı ameliyatı yapılış şekli, hasta ve hekime sağladığı faydalar yönüyle birbirinden ayrılır. Yıllardır uygulanan açık ameliyatların yerini zamanla laporoskopik ameliyatlar almıştır. Laporoskopik yöntemde karından atılan çok küçük bir kesiden karın içerisine ulaşılır. Açık operasyonlarda ise kesi ebatları daha geniştir. Aynı zamanda iyileşme süresi de daha uzundur. Laporoskopik kasık fıtığı operasyonu sonrasında hasta daha kısa sürede iyileşir ve hastalığın tekrar etme olasılığı azalır.

Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Laporoskopik kasık fıtığı ameliyatı sonrasında hastanın, iyileşme sürecini hızlandırmak için yapması gerekenler vardır. Bunlardan bazıları; ağır kaldırmamak, zorlu egzersizler yapmamak ve ıkınmamaktır. Konforlu bir ameliyat süreci sonrasında da düzenli takip ve kontrol ile kasık fıtığı probleminizden kurtulmak için hemen Genel Cerrah Op. Dr. Özhan Çetindağ’a ulaşabilirsiniz