Kalın bağırsak kanseri, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde en yaygın görülen kanser türlerinden biridir. Kalın bağırsak, kolon ve rektum adı verilen kısımlardan oluşur. Rektum, dışkının anüse iletilmeden önce depolandığı bölgedir. Rektum dışında kalan kısımlar ise kolon adıyla anılır. Kalın bağırsak kanseri kolon kısmında ortaya çıkar. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi erken teşhis ile bu hastalığın üstesinden gelmek daha kolaydır.

Hastalık herhangi bir şikayete yol açmadan ileri evrelere ulaşabilir. Özellikle 50 yaş ve üzerinde risk daha yüksek olduğu için düzenli kolonoskopi ile erken tanı şansı artırılır. Kolon kanseri belirtileri; dışkıda kan ya da sümüksü bir sıvı olması, ağrılı dışkılama, ishal-kabız, karında şişlik ya da ağrı şeklinde ortaya çıkar.

Kalın Bağırsak Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Kalın bağırsak kanseri erken dönemde teşhis edilirse kolonoskopi sırasında kanserli polipler temizlenebilir. Henüz kanserleşmemiş olsa da rutin kolonoskopi işlemleri sırasında görülen poliplerin hekim tarafından izlenmesi ve gerekli durumlarda alınması, kanser oluşma ihtimalini düşürür. Erken safhalarda uygulanan yöntemlerden biri de endoskopik mukozal diseksiyondur. Bu yöntem sayesinde hastalık ihtiva eden doku kolayca temizlenir ve diğer dokulara müdahale edilmesine gerek kalmaz.

Gelişen teknoloji sayesinde açık kolon kanseri ameliyatı yerine kapalı olarak operasyonun gerçekleştirilmesini mümkün kılmaktadır. Bu sayede daha küçük kesilerle ve detaylı görüntüleme teknikleri ile tüm dokular rahatlıkla çıkarılır. Kapalı kolon kanseri ameliyatı obezite ya da hastalığın çok fazla ilerlemesi gibi farklı nedenlerle yapılamayabilir.

Kalın Bağırsak Kanseri Ameliyatı Sonrası Kemoterapi

Kemoterapi, hekimin öngördüğü şekilde ameliyat öncesinde, sırasında ya da sonrasında uygulanır. Radyoterapi de kalın bağırsak kanseri tedavisinde sıklıkla kullanılır. Kanserleşmiş poliplerde karın zarına doğru bir yayılma söz konusu değilse ameliyat esnasında da kemoterapi yapılabilir. Bu yöntem sıcak kemoterapi olarak adlandırılır. Bu yöntemde ilaçlar, tıbbi cihazlar aracılığıyla belirli bir sıcaklık seviyesine getirilir. Ameliyat sırasında kanserli dokular temizlendikten sonra karın içi, ısıtılmış ilaçlar vasıtasıyla yıkanır. Burada amaç tekrar kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemektir. Kalın bağırsak kanseri teşhis ve tedavisi için Genel Cerrah Op. Dr. Özhan Çetindağ ile iletişime geçebilirsiniz.