Pankreas, vücutta hayati fonksiyonlara sahip organlardan biridir. Pankreas kanseri ise kötü huylu tümörlerin organın içerisinde çoğalması neticesinde meydana gelir. Hastalık, pankreasın bulunduğu konumdan da kaynaklı olarak genellikle belirti vermeden ilerler. Belirtiler görülmeye başladığında ise hastalık çoktan yayılmış durumdadır.

Sarılık, mide ağrısı, kilo kaybı, idrar renginde değişme gibi farklı belirtiler görülebilir. Ailesinde pankreas kanseri hastalığı görülen kişilerin, sigara kullananların, sağlıksız beslenenlerin, obezite hastalarının hastalığa yakalanma ihtimali daha yüksektir. Bu kişilerde düzenli hekim kontrolü ve belirli aralıklarla yapılacak check-up neticesinde hastalık erken dönemde teşhis edilebilir.

Pankreas; onikiparmak bağırsağı, safra kanalları ve birçok damarın bulunduğu bir konumda yer aldığı için kanserleşmiş dokuların yayılımı durumunda hastaları zorlu bir cerrahi operasyon bekler. Pankreas kanserinde yapılacak müdahale hastalığın yayılım alanına göre farklılaşır. Uygulanan yöntemler; Whipple, distal pankreatektomi, total pankreatektomi olarak adlandırılır.

Pankreas Kanseri Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Pankreas kanseri cerrahi müdahalenin zorunlu olduğu hastalıklardan biridir. Cerrahi işlem sonrasında hastaya kemoterapi ve radyoterapi de uygulanır. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi sadece tümörleşmiş bölgeyi temizlemek yeterli olmaz. Dalak, safra kesesi gibi farklı organların da alınması gerekir. Whipple yöntemiyle yapılan pankreas kanseri ameliyatında bir kısmı alınan dokular; mide, pankreas ve safra kanalıdır. Safra kesesi ise tamamen alınır. Distal pankreatektomi yönteminde ise pankreasın kuyruk ve gövdesinden bir bölümle beraber dalağın da alınması gerekir. Total pankreatektomi operasyonunda dalak ve pankreas bütün olarak çıkarılır.

Pankreas Kanseri Ameliyatı Riskleri

Ameliyat sonrasında kanama, enfeksiyon, kaçak oluşumu gibi riskler vardır. Aynı zamanda bazı hastalıkların oluşumu da söz konusu olabilir. İnsülin üretimini gerçekleştiren pankreasın bir kısmı ya da tamamı alındığı zaman diyabet gelişir. Bu nedenle hastanın insülin ilacı kullanması gerekir. Dalak alındığında ise hasta enfeksiyonlara karşı dayanıksız hale gelir. Gerekli korumayı sağlamak için hastaya birtakım aşılar yapılmalıdır. Pankreas kanseri ameliyatı çok zor bir operasyon olduğu için teknik açıdan yeterli donanıma sahip hastanelerde ve uzman hekimler tarafından yapılmalıdır. Genel Cerrah Op. Dr. Özhan Çetindağ sizi ameliyat öncesinde ve sonrasında tüm risklere karşı yeterince bilgilendirmektedir.